linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Патоморфологія. Самостійна робота студентів


ZSMU
Запис на курс завершено
Патоморфологія. Самостійна робота студентів
Курс «Патоморфологія» розроблений співробітниками кафедри патологічної анатомії і судової медицини Запорізького державного медичного університету. Поліпшенню підготовки студентів медиків сприяє активізація самостійної роботи, яка спрямована на поглиблення і закріплення навчального матеріалу. Самостійна робота студентів спонукає до постійного набуття нових знань, розвиває творчу складову, формує практичні навички та вміння, в тому числі роботу з науковою літературою та інформаційними ресурсами. Згідно з документами, прийнятими країнами-учасницями Болонського процесу, самостійна робота студентів стає невід'ємною частиною сучасної освіти, набуває більш вагому значимість, перетворюючись в провідну форму організації навчального процесу у вищій школі. Даний online курс представлений українською мовою і складається з 10 практичних занять, призначений для студентів 3 курсу медичного факультету для активного самостійного вивчення та оптимального засвоєння питань, що стосуються патологічної анатомії загальнопатологічних процесів, а також захворювань важливих систем організму людини - серцево-судинної, центральної нервової системи, опорно-рухового апарату. До посібника також включені розділи професійних захворювань і інфекційні хвороби, збудниками яких є найпростіші і гельмінти. Команда, що координує курс: Тертишний Сергій Ігорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини ЗДМУ, керівник проекту; Вотєва Ванда Євгенівна, к.мед.н., асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини ЗДМУ.