linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЛОГІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ZSMU
Запис на курс завершено
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЛОГІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Предмет вивчення дисципліни «Методологія та логіка наукових досліджень»

Принципи і методи наукового пошуку, основні принципи проведення наукових досліджень у фармацевтичній галузі, форми подання результатів наукового дослідження, планування та проведення науково-дослідної роботи..

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія та логіка наукових досліджень» є: – засвоєння знань щодо видів науково-дослідних робіт та характеристики наукової діяльності; – оволодіння законами і категоріями формальної логіки та логічними формами мислення; – опанування чіткими уявленнями щодо методологічних принципів і методів наукового дослідження; – застосування методологічних підходів і логічних закономірностей у ході здійснення наукового пошуку.

Основні навички і вміння

– сутність логіки, методології та методики наукових досліджень, визначення завдань, функцій, форм та рівнів методології наукових досліджень; – сутність логіки пізнання, основні етапи її становлення, проблему ролі істини у науковому пізнанні та роль практики в процесі пізнання; – рівні, форми та методи здійснення наукових досліджень; – основні підходи та засоби розвитку науки, її ідеали та зміст етики сучасного вченого; – сутність, специфічні особливості, рівні та засоби методології наукової творчості та форми її організації.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.