linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Фармацевтичний аналіз лікарських засобів: семінарські заняття для провізорів-інтернів


Запорізький державний медичний університет
Запис на курс завершено
Фармацевтичний аналіз лікарських засобів: семінарські заняття для провізорів-інтернів

Інформація про курс

Курс "Фармацевтичний аналіз лікарських засобів: семінарські заняття для провізорів-інтернів" призначений для підготовки провізорів-інтернів спеціальності "Фармація, промислова фармація" спеціалізації "Загальна фармація" до семінарських занять з фармацевтичного аналізу ЛЗ на факультеті післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету.Онлайн-курс у повній мірі відповідає робочій програмі дисципліни "Фармацевтичний аналіз лікарських засобів" та базується на чинному законодавстві та сучасних наукових дослідженнях.

Заняття включають в себе ознайомлення з теоретичним матеріалом, виконання тестових та ситуаційних завдань з автоматичною перевіркою результату. Важливим елементом вивчення дисципліни є виконання ситуаційних завдань з відкритою відповіддю, які перевіряються безпосередньо викладачами курсу та повинні містити розгорнуті відповіді, що базуються на вивченому теоретичному матеріалі

Курс розрахований на провізорів-інтернів спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" спеціальності "Загальна фармація". Вимагає знань неорганічної, органічної, фармацевтичної хімії у обсязі відповідних програм для фармацевтичних вищих учбових закладів

Результати навчання

У результаті вивчення курсу провізори-інтерни набувають знання щодо актуальних питань фармацевтичного сектору України відносно забезпечення та контролю якості лікарських засобів та товарів аптечного асортименту, стандартизації та сертифікації лікарських засобів, проблеми фальсифікації ЛЗ, організації контролю якості на різих етапах життєвого циклу фармацевтичної продукції, а також питань валідації та новітніх досягнень у лабораторних технологіях. Слухачі курсу знайомляться з рядом базових понять, сучасними досягненнями у галузі контролю якості, стандартизації та сертифікацаії ЛЗ та практичним застосуванням цих знань.

Команда курсу

Кафедра фармакогнозії, фармхімії і технології ліків

Course Staff Image #1

Мазулін Олександр Владиленович

Голова проекту
Завідувач кафедри,фармакогнозії, фармхімії і технології ліків, доктор фармацевтичних наук, професор

Course Staff Image #2

Берест Галина Григорівна

Дизайнер курсу
Доцент кафедри фармакогнозі, фармхімії і технології ліків, кандидат фармацевтичних наук

Course Staff Image #2

Бігдан Олексій Антонович

Старший викладач кафедри фармакогнозі, фармхімії і технології ліків, кандидат фармацевтичних наук

Course Staff Image #2

Дуюн Ірина Федорівна

Асистент кафедри фармакогнозі, фармхімії і технології ліків

Course Staff Image #2

Єренко Олена Костянтинівна

Тьютор курсу
Асистент кафедри фармакогнозі, фармхімії і технології ліків, кандидат фармацевтичних наук

Course Staff Image #2

Малюгіна Олена Олександрівна

Тьютор курсу
Асистент кафедри фармакогнозі, фармхімії і технології ліків, кандидат фармацевтичних наук

Часті запитання

Яким браузером мені користуватися?

Цей курс створений на платформі Open edX та найкраще буде працювати у останніх версіях браузеров Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer версії 9.

Браузери, які підтримуються

Чи можу я достроково пройти онлайн-курс?

Так, ви можете достроково пройти онлайн-курс

Як підтвердити, що я пройшов цей онлайн-курс?

Після виконання усіх завдань онлайн-курсу вам стає доступним сертифікат, який є підтвердженням того, що ви пройшли онлайн-курс повністю.