linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Фармакогнозія: семінарські заняття для провізорів-інтернів


Запорізький державний медичний університет
Запис на курс завершено
Фармакогнозія: семінарські заняття для провізорів-інтернів

Інформація про курс

Курс "Фармакогнозя: семінарські заняття для провізорів-інтернів" призначений для підготовки провізорів-інтернів спеціальності "Фармація, промислова фармація" спеціалізації "Загальна фармація" до семінарських занять з фармакогнозії на факультеті післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету. Онлайн-курс у повній мірі відповідає робочій програмі дисципліни "Фармакогнозія" та базується на чинному законодавстві та сучасних наукових дослідженнях.

Кожне заняття включає в себе ознайомлення з теоретичним матеріалом, виконання тестових та ситуаційних завдань з автоматичною перевіркою результату. Важливим елементом вивчення дисципліни є виконання ситуаційних завдань з відкритою відповіддю, які перевіряються безпосередньо викладачами курсу та повинні містити розгорнуті відповіді, що базуються на вивченому теоретичному матеріалі

Курс розрахований на провізорів-інтернів спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" спеціальності "Загальна фармація". Вимагає знань фармакогнозії, ресурсознавства та фармацевтичнї ботаніки у обсязі відповідних програм для фармацевтичних вищих учбових закладів

Результати навчання

У результаті вивчення курсу провізори-інтерни набувають знання щодо актуальних питань фармакогнозії щодо пошуку нових джерел рослинної сировини та розробки лікарських засобів на їх основі, ознайомляться з аспектами взаємозв'язку "структура-біологічна активність", процедурою розробки монографій на ЛРС та фітопрепарати, а також аспектами контролю якості спеціальних харчових продуктів. Слухачі курсу знайомляться з рядом базових понять, сучасними досягненнями у галузі фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин і фітотерапії та практичним застосуванням цих знань.

Команда курсу

Кафедра фармакогнозії, фармхімії і технології ліків

Course Staff Image #1

Мазулін Олександр Владиленович

Голова проекту
Завідувач кафедри,фармакогнозії, фармхімії і технології ліків, доктор фармацевтичних наук, професор

Course Staff Image #2

Смойловська Галина Павлівна

Дизайнер курсу
Доцент кафедри фармакогнозі, фармхімії і технології ліків, кандидат фармацевтичних наук

Course Staff Image #2

Хортецька Тая Володимирівна

Старший викладач кафедри фармакогнозі, фармхімії і технології ліків, кандидат фармацевтичних наук

Course Staff Image #2

Фуклева Лариса Анатоліївна

Старший викладач кафедри фармакогнозі, фармхімії і технології ліків, кандидат фармацевтичних наук

Course Staff Image #2

Єренко Олена Костянтинівна

Тьютор курсу
Асистент кафедри фармакогнозі, фармхімії і технології ліків, кандидат фармацевтичних наук

Часті запитання

Яким браузером мені користуватися?

Цей курс створений на платформі Open edX та найкраще буде працювати у останніх версіях браузеров Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer версії 9.

Браузери, які підтримуються

Чи можу я достроково пройти онлайн-курс?

Так, ви можете достроково пройти онлайн-курс

Як підтвердити, що я пройшов цей онлайн-курс?

Після виконання усіх завдань онлайн-курсу вам стає доступним сертифікат, який є підтвердженням того, що ви пройшли онлайн-курс повністю.