linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Лабораторна діагностика


ZSMU
Запис на курс завершено
Лабораторна діагностика

About This Course

On-line курс «Лабораторна діагностика. Самостійна робота» для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація», з використанням платформи EDX складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «спеціалістів» напряму «1202 Фармація» спеціальності «7.12020101 «Фармація» за навчальним планом, затвердженим наказом МОЗ України № 542 від 08.07.2010 р. «Про внесення змін до Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «провізор» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю «Фармація». Метою викладання курсу є оволодіння студентами тем самостійної роботи дисципліни «Лабораторна діагностика» в on-line режимі, з використанням платформи EDX. .

On-line курс «Лабораторна діагностика. Самостійна робота» з використанням платформи EDX дозволяє студентам оволодіти сучасними уявленнями з наступних тем для самостійної роботи: «Клінічна ензимологія: регуляція обміну речовин в організмі людини; ензимопато-логія та ензимодіагностика; ізоферменти в клінічній лабораторній діагностиці»; «Маркери запалення, оксидативного стресу. Онкомаркери. Молекулярна діагностика сепсису. Імунологічні маркери у трансплантології»; «Молекулярна діагностика аутоімунних захворювань, цукрового діабету. Цитокіни. Молекули адгезії. Біохімія харчування. Принципи раціонального харчування» «Порушення перетравлення основних нутрієнтів в шлунково-кишковому тракті. Клінічна біохімія вітамінів; хвороби вітамінної недостатності»; «Маркери репродукції. Пренатальна діагностика»; «Маркери порушень нервової системи, метаболічного синдрому. Молекули ендогенної цитопротекції та апоптозу Клінічне та прогностичне значення біологічних маркерів». «Маркери кардіоваскулярних захворювань. Матриксні металопротеїнази»; «Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту. Молекулярна діагностика захворювань печінки, підшлункової залози»; «Моніторніг системи згортання крові, молекулярна діагностика анемій. Аналіз порушення системи компліменту». Контроль отриманих знань здійснюється в on-line режимі з застосуванням ситуаційних та тестових завдань.

Автори курсу: доц.Павлов С.В., доц.Горбачова С.В., доц.Біленький С.В., ас.Левченко К.В., ас.Євсєєва Л.В., ас. Нікітченко Ю.В.
C

Контакти Запорізький державний медичний університет «Університетська клініка», вул.Амосова, 83 тел.707-06-52 email: kdlabszmu@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100015567846605