linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

КУРС ЗА ВИБОРОМ. Правознавство. 1,2,3 медичні факультети: Медицина, Педіатрія, Стоматологія


ZSMU
Запис на курс завершено
КУРС ЗА ВИБОРОМ. Правознавство. 1,2,3 медичні факультети: Медицина, Педіатрія, Стоматологія

Опис курсу

В результаті опанування курсу студенти будуть вміти визначати особливості правової системи України; розкривати поняття правомірної поведінки, правопорушення та юридичної відповідальності; розкривати поняття й особливості конституційного права, аналізувати структуру конституційно-правових відносин; знати основні принципи виборчого права в Україні, ознайомитися з принципами роботи основних виборчих систем, що існують в сучасному світі; розкривати форми реалізації місцевого самоврядування в Україні, користуватися юрисдикційними та неюрисдикційними способами захисту своїх прав та законних інтересів.

Курс розрахований для студентів першого курсу медичних спеціальностей.

Команда курсу

Course Staff Image #1

Алексєєв Олександр Германович

к.фарм.н., доц. кафедри УЕФ, мед. та фарм. правознавства

Course Staff Image #2

Аніщенко Михайно Анатолійович

к.юр.н., ас. кафедри УЕФ, мед. та фарм. правознавства