linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. І Мед VI курс. Ведення хворих та невідкладні стани в кардіології


ZSMU
Запис на курс завершено
СРС. І Мед VI курс. Ведення хворих та невідкладні стани в кардіології

Анотація курсу

Предметом вивчення онлайн-курсу «Самостійна робота студентів «Ведення хворих з основними синдромами в кардіологічній клініці. Невідклані стани в кардіологічній клініці» на 6-курсі є набуття теоретичних знань, опанування практичними навичками та уміннями щодо ведення пацієнтів із хворобами системи кровообігу та невідкладних станів в кардіології.

Технічні вимоги

Персональний комп'ютер з операційною системою Windows, підключений до мережі Інтернет.

Розробники курсу

Course Staff Image #1

Сиволап В.Д.

д.мед.н., професор кафедри внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини ЗДМУ

Course Staff Image #2

Лашкул Д.А.

д.мед.н., професор кафедри внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини ЗДМУ