linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Основні симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів. Рекомендації щодо написання історії хвороби


ZSMU
СРС. Основні симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів. Рекомендації щодо написання історії хвороби

Загальна інформація про курс

Курс «Основні методи обстеження в клініці внутрішніх хвороб» розроблений співробітниками кафедри загальної практики - сімейної медицини Запорізького державного медичного університету для самостійної роботи студентів 2 курсу 3 медичного факультету спеціальності «Стоматологія». Даний on-line курс представлений українською мовою і складається з 2-х змістових модулей, поділених на 15 практичних занять.

Переваги курсу

Курс дозоляє студентам-стоматологам придбати базові знання з пропедевтики внутрішньої медицини, демонструє провідні зміни слизової оболонки ротової порожнини та їх взаємозв’язок з захворюваннями внутрішніх органів.

Команда, що координує курс

Михайловська Н.С

Михайловська Н.С"

д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Кулинич Т.О.

Кулинич Таміла Олегівна

к.мед.н., доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Стецюк І.О.

Стецюк Ірина Олегівна

ассистент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Зареєструватися на курс