linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС.Принципи діагностики, лікування, профілактики та фізичної реабілітації при основних захворюваннях внутрішніх органів в практиці лікаря-фізіотерапевта (ерготерапевта)


ZSMU
СРС.Принципи діагностики, лікування, профілактики та фізичної реабілітації при основних захворюваннях внутрішніх органів в практиці лікаря-фізіотерапевта (ерготерапевта)

Загальна інформація про курс

Онлайн курс для самостійної роботи студентів «Принципи діагностики, лікування, профілактики та фізичної реабілітації при основних захворюваннях внутрішніх органів в практиці лікаря-фізіотерапевта (ерготерапевта)» (модуль 2) розроблено співробітниками кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету МОЗ України. Курс представлений українською мовою та складається з 2-х змістових модулів, поділених на 18 практичних занять.

ПЕРЕВАГИ КУРСУ

Курс призначений для студентів медичних університетів та лікарів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», які бажають поглибити свої професійні знання щодо сучасних аспектів та особливостей ведення хворих із різноманітною патологією внутрішніх органів лікарем-фізіотерапевтом (ерготерапевтом).

Вимоги до студентів

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: • засвоїти навики опитування і фізикального обстеження хворих та вміння аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб; • навчитися розпізнавати за зовнішніми ознаками найбільш розповсюджені захворювання внутрішніх органів та їх ускладнення, які загрожують життю пацієнтів; • аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження; • визначати провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань. • визначитись з особливостями ведення хворих із різноманітною патологією внутрішніх органів лікарем-фізіотерапевтом.

Команда курсу

Course Staff Image #1

Михайловська Наталія Сергіївна

д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Кулинич Т.О.

Кулинич Таміла Олегівна

к.мед.н., доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Кулинич Т.О.

Шершньова Оксана Володимирівна

к.мед.н., доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Кулинич Т.О.

Грицай Анна Володимирівна

к.мед.н., доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Стецюк І.О.

Стецюк Ірина Олегівна

ассистент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Стецюк І.О.

Коновалова Марія Олександрівна

ассистент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Стецюк І.О.

Мануйлов Сергій Миколайович

старший лаборант кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Зареєструватися на курс