linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Ведення хворих із найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів в амбулаторних умовах


ZSMU
СРС. Ведення хворих із найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів в амбулаторних умовах

Загальна інформація про курс

Курс «Ведення хворих із найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів в амбулаторних умовах» розроблений співробітниками кафедри загальної практики - сімейної медицини Запорізького державного медичного університету. Даний on-line курс представлений українською мовою і складається з 3-х змістових модулів, поділеного на 12 практичних занять.

ПЕРЕВАГИ КУРСУ

Курс призначений для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів, а також практикуючих лікарів за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина та спеціалістів інших спеціальностей, які бажають поглибити свої знання щодо питань амбулаторного спостереження за пацієнтами із захворюваннями внутрішніх органів, в т.ч. за дітьми, проведення медико-соціальної експертизи та надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.

Вимоги до студентів

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: основні принципи організації ПМСД на засадах сімейної медицини; напрямки роботи та функціональні обов’язки сімейного лікаря: форми організації праці; завдання сімейного лікаря; види лікувально-діагностичної роботи; профілактичну спрямованість у роботі сімейного лікаря.

Команда курсу

Course Staff Image #1

Михайловська Наталія Сергіївна

д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Кулинич Т.О.

Кулинич Таміла Олегівна

к.мед.н., доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Стецюк І.О.

Стецюк Ірина Олегівна

ассистент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Стецюк І.О.

Коновалова Марія Олександрівна

ассистент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Стецюк І.О.

Мануйлов Сергій Миколайович

старший лаборант кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ

Зареєструватися на курс