linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС.Семіотика основних захворювань внутрішніх органів в практиці лікаря-фізіотерапевта (ерготерапевта)


ZSMU
Запис на курс завершено
СРС.Семіотика основних захворювань внутрішніх органів в практиці лікаря-фізіотерапевта (ерготерапевта)

Загальна інформація про курс

Онлайн курс для самостійної роботи «Семіотика основних захворювань внутрішніх органів в практиці лікаря-фізіотерапевта (ерготерапевта)» розроблено співробітниками кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету МОЗ України. Курс представлений українською мовою та складається з 2-х змістових модулів, поділених на 15 практичних занять.

Курс призначений для студентів медичних університетів та лікарів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», які бажають поглибити свої професійні знання щодо сучасних аспектів та особливостей ведення хворих із різноманітною патологією внутрішніх органів лікарем-фізіотерапевтом.

Вимоги до студентів

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: • засвоїти навики опитування і фізикального обстеження хворих та вміння аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб; • навчитися розпізнавати за зовнішніми ознаками найбільш розповсюджені захворювання внутрішніх органів та їх ускладнення, які загрожують життю пацієнтів; • аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження; • визначати провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань. • визначитись з особливостями ведення хворих із різноманітною патологією внутрішніх органів лікарем-фізіотерапевтом.

Команда курсу

Course Staff Image #1

Керівник проекту

Зав. кафедри загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб, д.мед.н., професор Михайловська Наталія Сергіївна