linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Ведення хворих із найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів в амбулаторних умовах


ZSMU
Запис на курс завершено
СРС. Ведення хворих із найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів в амбулаторних умовах

Загальна інформація про курс

Курс «Ведення хворих із найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів в амбулаторних умовах» розроблений співробітниками кафедри загальної практики - сімейної медицини Запорізького державного медичного університету. Даний on-line курс представлений українською мовою і складається з 3-х змістових модулів, поділеного на 12 практичних занять.

Курс призначений для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів, а також практикуючих лікарів за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина та спеціалістів інших спеціальностей, які бажають поглибити свої знання щодо питань амбулаторного спостереження за пацієнтами із захворюваннями внутрішніх органів, в т.ч. за дітьми, проведення медико-соціальної експертизи та надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.

Вимоги до студентів

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: основні принципи організації ПМСД на засадах сімейної медицини; напрямки роботи та функціональні обов’язки сімейного лікаря: форми організації праці; завдання сімейного лікаря; види лікувально-діагностичної роботи; профілактичну спрямованість у роботі сімейного лікаря.

Команда курсу

Course Staff Image #1

Керівник проекту

Зав. кафедри загальної практики - сімейної медицини, д.мед.н., професор Михайловська Наталія Сергіївна