linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Культура мовлення ("Медицина")


ZSMU
Культура мовлення ("Медицина")

Про цей курс

Мета курсу - забезпечити набуття студентами фахових і загальних компетентностей, а саме здатності фахового розуміння мови професійного спілкування, оволодівати сучасними знаннями та навичками міжособистісної взаємодії.

Предоставлений онлайн курс дозволяє виявити рівень лінгвістичної компетенції студентів, націлений на роботу з текстовими матеріалами писемного наукового мовлення в медичній галузі, сприяє виробленню цілісного наукового погляду на мову.

Тьютори курсу

Course Staff Image #1

Професор Гребенюк Т.В.

Course Staff Image #2

Доцент Сидоренко О.В.

Зареєструватися на курс