linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Культура наукової мови ("Фармація")


ZSMU
Культура наукової мови ("Фармація")

Про цей курс

Мета курсу - допомогти студентам опанувати засадничі основи культури професійного спілкування майбутнього фармацевта завдяки текстовим різновидам усного й писемного мовлення у фармацевтичній галузі.

Розроблений курс закладає основи культури фахової мови фармацевта з подальшою перспективою використання здобутих знань у професійній діяльності; продовжує формувати уміння використовувати засоби мови залежно від стилю мовлення, його різновиду, жанру.

Тьютори курсу

Course Staff Image #1

Професор Гребенюк Т.В.

Course Staff Image #2

Доцент Сидоренко О.В.

Зареєструватися на курс