linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ


ZSMU_For_CS2019
 СРС ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Мета вивчення курсу «Латинська мова» полягає у досягненні кінцевих цілей, які встановлюються на основі ОПП підготовки провізора за фахом відповідно до блоку її змістового модуля (гуманітарна освіта) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожної теми сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. Кінцеві цілі розташовані на початку програми й передують її змісту, конкретні цілі передують змісту кожної відповідної теми.

Вимоги до слухачів Для вивчення даного курсу за вибором студентам необхідно мати дівайс з доступом до мережі інтернет.

Викладачі

ст.викл. кафедри іноземних мов Хітрова І.О., доцент кафедри іноземних мов Олексієнко А.В.

Зареєструватися на курс