linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

«English for PhD Students» для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «доктор філософії»


ZSMU_Forlang
Запис на курс завершено
«English for PhD Students» для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «доктор філософії»

Про курс

Мета онлайн-курсу для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «доктор філософії» «English for PhD Students» полягає у тому, щоб шляхом практичних занять та самостійної роботи виробити та вдосконалити низку професійно-орієнтованих компетенцій та навичок комунікації іноземною мовою як загального, так і фахового (медичного) характеру.

Структура онлайн-курсу для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «доктор філософії» «English for PhD Students»

Модуль 1 «Building Proficiency in English»

Тема 1. Past and present

Тема 2. Life's ups and downs

Тема 3. Adventures and mishaps

Тема 4. The mind

Тема 5. Unusual achievements

Тема 6. Getting it right

Модуль 2 «Advancing in English»

Тема 7. Big Events

Тема 8. Fame and fortune

Тема 9. Mysteries, problems, oddities

Тема 10. Getting Together

Тема 11. Interfering with nature

Тема 12. Media mania

Вимоги

Курс створено для самостійної роботи здобувачів третього освітньо-наукового рівня "доктор філософії". Для успішного опанування курсу здобувачі повинні демонструвати рівень володіння англійською мовою не нижче В2 за Європейською шкалою мовної освіти (CEFR).

Д.А. Москвітіна

к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов

О.В. Гордієнко

к.філол.н., завідувач кафедри іноземних мов

Л.В. Сазанович

к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов