linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

English medical terminology refresher course. Pharmacy


ZSMU_INYAZ_CO7
English medical terminology refresher course. Pharmacy

Метою он-лайн курсу для самостійної роботи студентів медичних вузів з підготовки до складання КРОК-1 «English medical terminology refresher course. Pharmacy» є оновлення та вдосконалення у студентів навичок іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції, поглиблення термінологічної підготовки майбутніх фахівців, здатних свідомо і грамотно застосовувати фармацевтичні терміни латинською та англійською мовами, а також терміни греко-латинського походження українською мовою, розуміти способи утворення термінів і знати специфіку їх вживання в різних підсистемах медичної та фармацевтичної термінології.

Для вивчення даного курсу за вибором студентам необхідно мати дівайс з доступом до мережі інтернет. Курс розрахований для студентів денної форми навчання (загальна кількість годин-30 г, практичних -8 г, СРС - 22 г.), студентів заочної форми навчання (загальна кількість годин- 72 г, практичних -28 г, СРС - 54 г.)

Викладачі

О. В. Гордієнко, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету; Д. А. Москвітіна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету; Ю. В. Орел-Халік, канд. педагог. наук, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. Л. В. Сазанович, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. І. Л. Вовк, старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. А. В. Неруш, старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. А. В. Олексієнко, канд. філол. наук, старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. Т. В. Тітієвська, старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. С. Є. Трегуб, канд. педагог. наук, старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. Я. С. Вишницька, викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. Т. І. Левада, викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету А. В. Люшинська, викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. М. Є. Мартьянова, викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. О. А. Мирошниченко, викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. Ю. С. Скрипник, викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету. О. Л. Соляненко, викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету.

Зареєструватися на курс