linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

К/В:Сучасні проблеми молекулярної біології_2024


zsmfu
Запис на курс завершено
К/В:Сучасні проблеми молекулярної біології_2024

Про наш курс

Предметом навчальної дисципліни «Сучасні проблеми молекулярної біології» є загальні закономірності структурної організації біологічних макромолекул та молекулярні механізми збереження і реалізації генетичної інформації. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати будову та функції мембран, розуміти молекулярні основи спадковості; інтерпретувати сутність науково-дослідницької роботи; засвоїти перспективні методи генної і клітинної інженерії, індукований мутагенез і комбінативну мінливість в селекції мікроорганізмів; презентувати сучасні досягнення молекулярної біології в Україні та за кордоном. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни На вивчення навчальної дисципліни відводиться –120 годин (14 годин лекцій, 14 годин практичних занять, 92 години СРС), 4 кредити ЄКТС.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Автори курсу

Приходько Олександр Борисович

Завідувач кафедри, доктор біологічних наук

Павліченко Віктор Іванович

Доцент, кандидат біологічних наук

Ємець Тетяна Іванівна

Доцент, кандидат фармацевтичних наук

Малєєва Ганна Юріївна

Старший викладач

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.