linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС з дисципліни Біохімія патологічних процессів Основні патологічні процеси в клінічній медицині


zsmu
Запис на курс завершено
СРС з дисципліни Біохімія патологічних процессів Основні патологічні процеси в клінічній медицині

О курсе

On-line курс «Біохімія патологічних процесів. Самостійна робота» для магістрантів 1 курсу медичного факультету спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика», з використанням платформи EDX складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «магістрів» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування за навчальним планом затвердженим Вченою Радою Запорізького державного медичного університету у 30.05.2016 році, протокол №10. Метою викладання курсу є оволодіння студентами тем самостійної роботи дисципліни «Біохімія патологічних процесів. Самостійна робота» в on-line режимі, з використанням платформи EDX. .

TOn-line курс «Біохімія патологічних процесів. Самостійна робота» з використанням платформи EDX дозволяє магістрантам оволодіти сучасними уявленнями з наступних тем для самостійної роботи: «Клінічна ензимологія: регуляція обміну речовин в організмі людини; ензимопато-логія та ензимодіагностика; ізоферменти в клінічній лабораторній діагностиці»; «Маркери запалення, оксидативного стресу. Онкомаркери. Молекулярна діагностика сепсису. Імунологічні маркери у трансплантології»; «Молекулярна діагностика аутоімунних захворювань, цукрового діабету. Цитокіни. Молекули адгезії. Біохімія харчування. Принципи раціонального харчування» «Порушення перетравлення основних нутрієнтів в шлунково-кишковому тракті. Клінічна біохімія вітамінів; хвороби вітамінної недостатності»; «Маркери репродукції. Пренатальна діагностика»; «Маркери порушень нервової системи, метаболічного синдрому. Молекули ендогенної цитопротекції та апоптозу Клінічне та прогностичне значення біологічних маркерів». «Маркери кардіоваскулярних захворювань. Матриксні металопротеїнази»; «Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту. Молекулярна діагностика захворювань печінки, підшлункової залози»; «Моніторніг системи згортання крові, молекулярна діагностика анемій. Аналіз порушення системи компліменту». Контроль отриманих знань здійснюється в on-line режимі з застосуванням ситуаційних та тестових завдань..

Автори курсу: доц.Павлов С.В., доц.Горбачова С.В., доц.Біленький С.В., ас.Левченко К.В., ас.Євсєєва Л.В., ас. Нікітченко Ю.В.

Контакти Запорізький державний медичний університет «Університетська клініка», вул.Амосова, 83 тел.707-06-52 email: kdlabszmu@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100015567846605