linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Українська мова (курси для викладачів ЗДМУ)


zsmu
Українська мова (курси для викладачів ЗДМУ)

Про цей курс

Мета курсу - формування комунікативних навичок науково-педагогічних працівників, вивчення особливостей професійної мови.

Курс за вибором має пряме професійно-прикладне значення. Він дає змогу формувати й удосконалювати практичні навички володіння українською мовою, осягнути особливості офіційно-ділового спілкування. Викладачі мають можливість реалізовувати набуті знання у професійній мовній комунікації, розвивати навички групової роботи.

Тьютори курсу

Course Staff Image #1

ст. викл. Федько О.Ю. доц. Сидоренко О.В., доц. Звягіна Г.О., ст. викл. Вещикова О.С., доц. Ганошенко Ю.А., доц. Козиряцька С.А

Зареєструватися на курс