linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Про курс

Курс призначено для студентів 1 курсу 2 міжнародного факультету (англійська форма навчання).

.

Студент набуває вміння та навички фахового спілкування, здатність опрацьовувати й аналізувати інформацію, застосовувати набуті знання у відповідних комунікативних ситуаціях; абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати.

Звягіна Г.О.

Course Staff Image #1

Звягіна Ганна Олександрівна

Зареєструватися на курс