linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

IWS. Ukrainian Language (for professional purposes)


zsmu
IWS. Ukrainian Language (for professional purposes)

Про цей курс

Курс розроблений для студ. 1 курсу 2 міжнародного факультету (спец. "медицина") і покликаний покращити підготовку студентів до практичних занять з дисципліни «Ukrainian language (for professional purposes)», полегшити пошук інформації та її структурування. .

Онлайн курс сприяє оволодінню студентами-іноземцями навичками професійної комунікації, вдосконалює навчальний процес з дисципліни «Ukrainian language (for professional pusposes)», позаяк містить систематизовану та узагальнену теоретичну інформацію та велику кількість практичних завдань для самостійної роботи. Завдяки текстам для самостійного опрацювання студенти розширюють свій словниковий запас, а граматичні вправи вдосконалюють їх вміння самостійно будувати висловлювання українською мовою. Наведені базові комунікативні елементи можуть бути використані при спілкуванні у системі «лікар – пацієнт», «лікар - лікар», «лікар – медперсонал», «лікар - фармацевт», «фармацевт – клієнт» тощо.

Тьютор курсу

Course Staff Image #1

Федько Ольга Юріївна

Зареєструватися на курс