linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Українська мова як іноземна 2 курс


zsmu
СРС. Українська мова як іноземна 2 курс

Про цей курс

Мета курсу - оволодіти українською мовою на рівні, достатньому для забезпечення комунікативних потреб студентів у побутовій, навчально-професійній, соціально-культурній і навчально-науковій сферах та сформувати комунікативні компетентності.

Курс є одним з основних у формуванні професійної компетенції майбутніх медиків, оскільки мова стає важливим інструментом для сучасного спеціаліста, який повинен мати високу комунікативну та мовну культуру, бути здатним спілкуватися, вміти ясно та логічно висловлювати думку, володіти професійною термінологією. Знання, набуті в результаті вивчення дисципліни, сприяють вмінню ефективно застосовувати інформацію з різних галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх спеціалістів.

Тьютор

Course Staff Image #1

Доц. Звягіна Г.О.

Зареєструватися на курс