linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Теорія і практика професійної мовної комунікації


zsmu
Теорія і практика професійної мовної комунікації

Про цей курс

Курс призначено для студ. 1 курсу мед. фак-тів (спец. "медицина", "педіатрія").

Курс має сформувати у студентів умінння: застосовувати на практиці методи комунікації, вербальні та невербальні прийоми спілкування для досягнення мети комунікації; аналізувати аспекти поведінки співрозмовників на основі отриманих теоретичних знань; використовувати у процесі комунікації найраціональніші та найефективніші мовні засоби.

Тьютор курсу

Course Staff Image #1

Сидоренко Оксана Василівна

Зареєструватися на курс