linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Психологія спілкування


zsmu
Психологія спілкування

Про цей курс

Курс призначено для студ. 1 курсу мед. фак-тів (спец. "медицина", "педіатрія", "стомат.", "фіз.терапія, ерготерапія", "технол. мед. діагн. та лік.").

Студенти мають можливість у інтерактивній формі опанувати теоретичний матеріал та набути необхідних навичок спілкування. Усі вправи, ситуативні завдання та психодіагностичні тестові методики спрямовані на розвиток комунікативних здібностей, емпатії, вміння слухати і керувати сприйманням себе іншою людиною, що дасть змогу більш успішно взаємодіяти з оточенням у майбутньому.

Тьютори курсу

Course Staff Image #1

Гребенюк Т.В.

Course Staff Image #2

Ганошенко Ю.А.

Зареєструватися на курс