linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) "медицина"


zsmu
СРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) "медицина"

Про цей курс

Мета курсу - формування професійної компетенції студентів, удосконалення володіння фаховою термінологією, ефективної реалізації творчого потенціалу майбутніх медиків.

Курс має закріпити основоположні розділи з курсу «УМПС», удосконалити оволодіння основами фахового мовлення медика, дозволяє опанувати норми укладання медичних документів, розвивати вміння застосовувати теоретичні положення в професійній мовній комунікації.

Тьютори курсу

Course Staff Image #1

доц. Сидоренко О.В., доц. Звягіна Г.О., ст. викл. Вещикова О.С., доц. Козиряцька С.А.

Зареєструватися на курс