linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

CРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) ("педіатрія")


zsmu
CРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) ("педіатрія")

Про цей курс

Курс призначено для студ. 3 курсу мед. фак-тів (спец. "медицина", "педіатрія", "стомат.", "фіз.терапія, ерготерапія", "технол. мед. діагн. та лік.").

Курс за вибором збагатить духовний світ студентів, сформує вміння розуміти загальні й специфічні тенденції розвитку культури, аналізувати твори різних видів мистецтва, ознайомить із персонологічним аспектом розвитку культури й медицини, сприятиме сприйманню культури й історії медицини як невід’ємної частини загального розвитку й становлення особистості.

Тьютор курсу

Course Staff Image #1

доц.Звягіна Ганна Олександрівна, доц.Козиряцька Світлана Анатоліївна, доц.Сидоренко Оксана Василівна, ст. викл. Вещикова Олена Сергіївна

Зареєструватися на курс