linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) "ерготерапія"


zsmu
СРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) "ерготерапія"

Про цей курс

Мета курсу - формування комунікативних навичок майбутніх фізтерапевтів, засвоєння особливостей офіційно-ділового стилю спілкування.

Курс самостійної роботи дає змогу послідовно формувати у студентів навички професійного мовлення, засвоювати норми сучасної української літературної мови, застосовувати знання особливостей офіційно-ділового стилю в професійній сфері.

Тьютори курсу

Course Staff Image #1

доц. Сидоренко О.В., доц. Звягіна Г.О., ст. викл. Вещикова О.С., доц. Козиряцька С.А.

Зареєструватися на курс