linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Методологія науково-дослідної роботи


zsmu
СРС. Методологія науково-дослідної роботи

Про цей курс

Мета курсу - засвоєння теоретичних знань та практичних умінь з методології, теорії, методів і організації науково-дослідної діяльності формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження; вдосконалення вмінь у пошуку, доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, завдань і висновків дослідження.

Студенти мають можливість користуватися інформаційними ресурсами кафедри та консультуватися з тьютором. За підсумками курсу слухачі отримають необхідні базові знання та навички для презентації та оформлення власного наукового дослідження в межах кваліфікаційної роботи магістра.

Тьютор курсу

Course Staff Image #1

Професор Гребенюк Тетяна Володимирівна

Зареєструватися на курс