linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) "фармація"


zsmu
СРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) "фармація"

Про цей курс

Мета курсу - вдосконалити набуті знання з української мови за професійним спрямуванням, акцентувати увагу на комунікативній складовій спеціаліста-фармацевта, виховувати національно свідому особистість.

Розроблений курс формує навички писемного та усного мовлення майбутніх спеціалістів, розвиває вміння мовностилістичного аналізу фахового тексту, сприяє володінню етичними нормами професійного спілкування.

Тьютори курсу

Course Staff Image #1

доц. Сидоренко О.В., доц. Звягіна Г.О., ст. викл. Вещикова О.С., доц. Козиряцька С.А.

Зареєструватися на курс