linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) "фармація (заочна)"


zsmu
СРС. Українська мова (за професійним спрямуванням) "фармація (заочна)"

Про цей курс

Мета курсу - формування духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє всіма виражальними засобами сучасної української літературної мови і відзначається свідомим ставленням до неї та високою мовною та мовленнєвою компетентністю; вивчення особливостей фахової мови.

Курс має професійно орієнтований характер, вчить розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у процесі навчання чи професійної діяльності; вчить опрацювати й аналізувати інформацію, застосовувати набуті знання у відповідних комунікативних ситуаціях; здатність абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати.

Тьютор курсу

Course Staff Image #1

Доц. Сидоренко О.В.

Зареєструватися на курс