linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Теорія і практика професійної мовної комунікації (фармація)


zsmu
Теорія і практика професійної мовної комунікації (фармація)

Про цей курс

Курс призначено для студ. 1 курсу фрмацевтичного факультету (спец. "Фармація").

Курс має сформувати у студентів умінння: застосовувати на практиці методи комунікації, вербальні та невербальні прийоми спілкування для досягнення мети комунікації; аналізувати аспекти поведінки співрозмовників на основі отриманих теоретичних знань; використовувати у процесі комунікації найраціональніші та найефективніші мовні засоби.

Тьютор курсу

Course Staff Image #1

Сидоренко Оксана Василівна

Зареєструватися на курс