linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Тренінг спілкування


zsmu
Тренінг спілкування

Про цей курс

Курс розроблено для студентів спеціальностей "Фармація", "ТПКЗ".

Курс розрахований передусім на практичне засвоєння навичок спілкування в різних ситуаціях (група, професійне та особисте спілкування, публічний виступ) і покращення комунікативних здібностей. Студенти мають можливість у ігровій та інтерактивній формі опанувати теоретичний матеріал та набути необхідних навичок спілкування. Усі вправи, ситуативні завдання та психодіагностичні тестові методики направлені на розвиток комунікативних здібностей, емпатії, вміння слухати і керувати сприйманням себе іншою людиною, що дасть змогу більш успішно взаємодіяти з оточенням у майбутньому.

Тьютор курсу

Course Staff Image #1

Доц. Ганошенко Ю.А.

Зареєструватися на курс